Sözlükte "divanı hümayun" ne demek?

1. Osmanlılarda padişah, sadrazam ve kimi yüksek aşamalı devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yerdivanı hümayun

İlgili olabilecek başlıklar

Diva nedir?
Div nedir?